Liên hệ với chúng tôi

Xe & Công nghệ

Mức ph-ạt v,i ph,ạm nồng độ cồn mới nhất cho từng loại xe: Mỗi xe có một mức riêng, có cả bảng quy định rõ ràng, cụ thể ra sao?

Theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP (sửa đổi tại Nghị định 123/2021/NĐ-CP) của Chính phủ, mức phạt nồng độ cồn khi lái xe có thể lên tới 30 – 40 triệu đồng và bị tước giấy phép lái xe trong vòng 22 – 24 tháng.

Mức ph-ạt v,i ph,ạm nồng độ cồn mới nhất cho từng loại xe: Mỗi xe có một mức riêng, có cả bảng quy định rõ ràng, cụ thể ra sao?

Xuất bản:

Admin
Mức ph-ạt v,i ph,ạm nồng độ cồn mới nhất cho từng loại xe: Mỗi xe có một mức riêng, có cả bảng quy định rõ ràng, cụ thể ra sao?
Photo: internet

 

Mức phạt vi phạm nồng độ cồn mới nhất cho từng loại xe - Ảnh 1.
Mức phạt vi phạm nồng độ cồn mới nhất cho từng loại xe - Ảnh 1.

 

0 Bình luận

0 Bình luận

Cùng chuyên mục